line1 کیت بارداری کاستی TOYO line2


کیت بارداری کاستی TOYO :

به صورت یک مرحله ای سریع و مطمئن برای تشخیص حاملگی بر اساس وجود هورمون(hcg) در ادرار می باشد. این هورمون از جفت ترشح شده و ابتدا در خون و سپس در ادرار انتشار می یابد. پس از وقوع حاملگی تا زمان شروع دوران قاعدگی (یک روز پس از عقب افتادگی در سیکل ماهانه) در خون و ادرار میزان هورمون به 30-25 واحد میرسد که این مقدار برای مثبت شدن تست کافی است. از آن پس میزان هورمون بسرعت افزایش می یابد. این کیت میتواند از 4 روز قبل از شروع دوران پریودی در صورت گذشت 10 روز از عمل لقاح، بارداری را با دقت 99% تشخیص دهد.


مشخصات فنی محصول:

موراد استفاده : تشخیص کیفی hcg در ادرار زنان برای تشخیص بارداری

وسایل آزمایش : یک بسته تست . قطره چکان . دستورالعمل .استفاده.

وسایل مورد نیاز : ظرف ادرار . زمان سنج.

روش نگهداری و مدت زمان : در دمای ۳۰-۴ درجه سانتی گراد نگهداری شود. از یخ زدگی محافظت شود. دور از نور مستقیم خورشید رطوبت . گرما . اشعه نگهداری شود حداکثر تا یک ساعت بعد از باز کردن جعبه از آن استفاده شود. تست در جعبه اصلی تا زمان انقضا در در شرایط مطلوب قابل استفاده خواهد بود.


جمع آوری نمونه:

نمونه ادرار باید در ظرف خشک و تمیز .بدون هیچ ترکیب شیمیایی یا نگه دارنده جمع آورید . میتوان نمونه ادرار را در هر ساعت از روز گرفت اگر چه اولین ادرار صبح که که معمولا شامل بالاترین مقدار hcg است ترجیح داده میشود.

معیار های مورد نظر: انتظار میرود در زنان غیر باردار و مردان سالم نتیجه تست منفی باشد . زنان باردار در نمونه ادرار و خونشان hcg وجود دارد مقدار در دوران مختلف بار دارب و بین افراد نیز بسیار متفاوت است.حساسیت این تست ۲۵mIU/mL در ادرار است این تست قادر است از ۴ روز قبل از شروع دوره قاعدگی مورد انتظار بارداری را تشخیص دهد.


ویژگی ها و توانمندی ها:

توانمندی: Cut off : 25 IUhCG/L

حساسیت : ۹۹/۲۸%

ویژگی : ۱۰۰%

(+) ارزش پیش بینی : ۱۰۰%
(-) ارزش پیش بینی : ۹۷/۹%