line1کیت TOYO AFP line2


کیت TOYO AFP:

برای تشخیص کیفی علائم سرطانی"AFP)"Alpha-fetoprotein) در خون،سرم،پلاسما می باشد و همچنین کمک به تشخیص سلولهای سرطانی کبد و نقص لوله های عصبی باز جنینی ، استفاده می شود.


مشخصات فنی محصول:

 – تشحیص سریع و زودهنگام تومور در افراد با ریسک بالای سرطان کبد.
 – تشخیص به روش ایمونواسی کروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بالا.
 – در هر جعبه ۲۵ عدد کیت کاستی و رقیق کننده و بروشور راهنما می باشد.
 – Sensitivity:99.3% Specificity:99.0%
 – P(+)Predictive V:98.6%
 – P(-)Predictive V:99.3%
 – Cut-off: 10 ng/ml