line1کیت TOYO CK-MB line2


کیت TOYO CK-MB:

برای تشخیص کمی علائم " CK-MB) " MI ) در خون، سرم، پلاسما می باشد .این کیت دارای مجوز از آزمایشگاه مرجع سلامت می باشد.


مشخصات فنی محصول:

 – تشخیص سریع و دقیق مارکر قلبی (CK-MB).
 – تشخیص به روش ایمونواسی کروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بالا.
 – در هر جعبه ۲۵ عدد کیت کاستی و رقیق کننده و بروشور راهنما می باشد.
 – Sensitivity:100% Specificity:99.8%
 – P(+)Predictive V:98.6%
 – P(-)Predictive V:100%
 – Cut-off: 5 ng/ml