line1کیت پروکلسیتونین TOYO line2


کیت پروکلسیتونین TOYO :

برای تشخیص علائم عفونت های باکتریائی Sepsis در سرم،پلاسما می باشد . این کیت تنها کیت موجود در بازار است که افتراق عوامل عفونی باکتریایی از غیر عفونی را در بخشهای ICU ، تشخیص و اعلام می کند.


مشخصات فنی محصول:

– تشخیص سریع و زودهنگام عفونت های باکتریائی ( سپسیس ) در افراد بستری در ICU و مراکز درمانی.
– تشخیص به روش ایمونواسی کروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بسیار بالا.
– در هر جعبه ۱۰ عدد کیت کاستی و بروشور راهنما می باشد.
– Sensitivity:98.11% Specificity:98.99%
– P(+)Predictive V:100%
– P(-)Predictive V:100%
– Cut-off: o.5 ng/ml