line1کیت تروپونین آی – TOYO TROPONIN I line2


کیت تروپونین آی – TOYO TROPONIN:

برای تشخیص کمی علائم " Troponin I) " MI ) در خون، سرم، پلاسما می باشد. با دقت و صحت فوق العاده بالا و Cut-off: 0.5 ng/ml. این کیت دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه مرجع سلامت و دارای لیبل سلامت (برچسب اصالت) سازمان غذا و دارو می باشد.


مشخصات فنی محصول:

 – تشخیص سریع و دقیق مارکر قلبی (TROPONIN I).
 – تشخیص به روش ایمونواسی کروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بالا.
 – در هر جعبه ۵۰ عدد کیت کاستی و رقیق کننده و بروشور راهنما می باشد.
 – Sensitivity:99.0% Specificity:98.9%
 – P(+)Predictive V:98.0%
 – P(-)Predictive V:99.4%
 – Confidence Interval:95.0%
 – Cut-off: 0.5 ng/ml