line1 کیت تشخیص بارداری نواری (TOYO (U/S line2


کیت تشخیص بارداری نواری (TOYO (U/S :
TOYO HCG STRIP

برای تشخیص کیفی هورمون HCG در ادرار و سرم می باشد . این کیت دارای استاندارد، FDA آمریکا و CE اروپا و مجوز از آزمایشگاه مرجع سلامت می باشد.

 


مشخصات فنی محصول:

– تشخیص سریع و زودهنگام هورمون BHCG در سرم و ادرار .
– تشخیص به روش ایمونوکروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بسیار بالا.
– در هر جعبه ۱۰۰ عدد کیت نواری و بروشور راهنما می باشد.
– Sensitivity:99.24% Specificity:100%
– P(+)Predictive V:100%
– P(-)Predictive V:97.43%
– Cut-off: 20 ng/ml