line1 کیت تشخیص بارداری کاستی TOYO – U/S line2


کیت تشخیص بارداری کاستی TOYO – U/S:
TOYO HCG CASSETTE

برای تشخیص کیفی هورمون HCG در ادرار و سرم می باشد . این کیت دارای استاندارد، FDA آمریکا و CE اروپا و مجوز از آزمایشگاه مرجع سلامت می باشد.


مشخصات فنی محصول:

– تشخیص سریع و زودهنگام هورمون BHCG در سرم و ادرار .
– تشخیص به روش ایمونوکروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بسیار بالا.
– در هر جعبه ۵۰ عدد کیت کاستی و بروشور راهنما می باشد.
– Sensitivity:99.4% Specificity:99.9%
– P(+)Predictive V:99.9%
– P(-)Predictive V:98.4%
– Cut-off: 20 ng/ml