line1کیت TOYO h-FABP line2


کیت TOYO h-FABP:

برای تشخیص کیفی سریع و زود هنگام حملات قلبی از طریق شناسائی "h-FABP)"Heart-type fatty acid-binding protein) در خون،سرم،پلاسما به عنوان کمک به تشخیص MI در لحظات و دقایق اولیه می باشد .


مشخصات فنی محصول:

 – تشخیص سریع و زودهنگام MI در دقایق اولیه افرادی که مورد حمله قلبی قرار گرفته اند.
– تشخیص به روش ایمونواسی کروماتوگرافی می باشد.با حساسیت و ویژگی بالا.
– در هر جعبه ۲۵ عدد کیت کاستی و رقیق کننده و بروشور راهنما می باشد.
– Cut-off: 6.5 ng/ml
– h-Fabp-2