۶ اسفند, ۱۳۹۳

سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران

شرکت بابکو در سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران در تاریخ ۱۸-۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در سالن همایشهای برج میلاد در سالن طبقه اول و کلیه متخصصین و مراجعین از غرفه این شرکت بازدید به عمل آوردند.