۶ اسفند, ۱۳۹۳

هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

شرکت بابکو در هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تاریخ ۵-۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در سالن همایشهای رازی در سالن همکف ،غرفه ۶۰ شرکت نموده و کلیه متخصصین و مراجعین از غرفه این شرکت بازدید به عمل آوردند.