۲۵ تیر, ۱۳۹۳

پانزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و نهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

شرکت بابکو  در پانزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری و نهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان در تاریخ ۱۲-۱۴ شهریور ماه در سالن همایشهای رازی  در سالن همکف ،غرفه ۳۳ شرکت نموده و کلیه متخصصین و مراجعین از غرفه این شرکت بازدید به عمل آوردند.