۲۳ فروردین, ۱۳۹۵

نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

شرکت بابکو در نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تاریخ ۳۱ فروردین لغایت ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در سالن همایشهای رازی در سالن ۲ ،غرفه ۱۵ شرکت نموده و  کلیه متخصصین و مراجعین از غرفه این شرکت بازدید به عمل آوردند.