۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴

بیست و دومین کنگره بیماری های مغز و اعصاب ایران ( کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران)

شرکت بابکو در بیست و دومین کنگره بیماری های مغز و اعصاب ایران ( کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران) در تاریخ ۲۵-۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در سالن همایشهای هتل المپیک در سالن B شرکت نمود و متخصصین و همکاران گرامی از غرفه این شرکت بازدید به عمل آوردند.