۱ اسفند, ۱۳۸۹

عقد قرار داد با شرکت بهستان پخش

عقد قرار داد پخش و فروش محصولات داروخانه ای ( کیتهای بارداری و کیت تخمک گذاری ) توسط شرکت بهستان پخش با بخش بازرگانی بابکو انجام پذیرفت.