۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۲

یازدهمین نمایشگاه ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

شرکت بابکو در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در نمایشگاه ارتقاء کیفیت حضور یافت و جدید ترین محصولات خود را به بازدید کنندگان نمایشگاه و غرفه این شرکت معرفی و عرضه نمود.