۱ خرداد, ۱۳۹۱

دهمین نمایشگاه ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

شرکت بابکو در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ در نمایشگاه ارتقاء کیفیت ازمایشگاهی شرکت نموده و محصولات خود را ارائه نموده است.