۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۳

دوازدهمین نمایشگاه ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

شرکت بابکو در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در نمایشگاه ارتقاء کیفیت حضور یافت و جدید ترین محصولات خود را به بازدید کنندگان نمایشگاه و غرفه این شرکت معرفی و عرضه نمود.